• Categoría de la entrada:Artículos
  • Autor de la entrada:ContraMINAcción

Un incendio intencionado arrasou máis de 9 hectáreas do Monte Veciñal en man Común de Froxán, en Lousame, situado sobre unha concesión mineira.

Co apoio da sociedade, a política da terra queimada terá sempre as de perder fronte á defensa da terra e comunidades fortes, cohesionadas nas súas xustas reivindicacións.

 

rsz_img_1198.jpg

Manexo do monte veciñal, a resposta a moitas necesidades

A Comunidade Veciñal de Froxán desenvolveu durante as últimas décadas un lento traballo de restauración curando as fondas feridas que máis dun século de voráxine mineira pola extracción do wolfram e estaño deixaron sobre o seu territorio: deforestación, contaminación fluvial, pozos mineiros abertos, e montañas de residuos. Nesta fin de semana alguén quixo destruír parte dese esforzo. A reintrodución de especies autóctonas fronte á eucaliptización masiva do territorio é unha das accións que vén desenvolvendo a comunidade e constitúe un mecanismo efectivo de protección contra os lumes.

Conflito de intereses

Ainda que houvo incendios no pasado, esta é a primeira vez que un incendio é provocado intencionalmente no monte de Froxán. A veciñanza estima que o incendio aconteceu «procurando facer o máximo dano posíbel a través da escolla do punto e das condicións ambientais máis indicadas para levar o lume cara á aldea e cara a unha recente reforestación con bidueiro, completada a semana pasada».

Este feito, que consideran un atentado, non responde a conflitos entre comunidades ou entre veciños, nin tampouco a calquera interese directo pola acción do lume sobre o terreo. En realidade, só pode ser clasificado como terrorismo ambiental, pois o seu obxectivo último e único é sementar o medo e a impotencia procurando parar os esforzos de defensa do monte comunitario fronte aos que o atacan.

Solidariedade e vixilancia de ContraMINAcción

Como máis vale previr, a Plataforma ContraMINAción transmite a súa máis firme condena á destrución ambiental perpetrada este domingo no monte da Comunidade de Froxán. ContraMINAción expresa o seu apoio e solidaridade coa Comunidade de Froxán e activa os seus mecanismos de vixilancia ambiental. Diferentes actividades e accións de resposta xa se puxeron en marcha.

Este ataque tamén mostra a capacidade de resposta rápida e acción unitaria da comunidade evitando, xunto coa acción determinada dos servizos de extinción, que o lume producise o dano que procurara.

Desde a comunidade procedeuse tamén á denuncia dos feitos, que están penados coa indemnización dos custos de extinción e danos causados e 5 anos de cárcere, e xa está en marcha unha investigación, paralela ás accións de autoorganización da comunidade, para que non volva pasar.

«Os coletivos que formamos ContraMINAción facemos ademais un apelo para incrementar este apoio, e poñémonos mans á obra para colaborar na rexeneración inmediata do territorio atacado con especies autóctonas. É a nosa forma de dar unha resposta firme a este covarde ataque ás comunidades veciñais e contra o ecosistema, veñan de onde veñan».

 *********************************************************************

Un incendio intencionado arrasó más de 9 hectáreas del Monte Vecinal en el Mano Común de Froxán, en Lousame, situado sobre una concesión minera. 

Con el apoyo de la sociedad, la política de la tierra quemada tendrá siempre las de perder frente a la defensa de la tierra y comunidades fuertes, cohesionadas en sus justas reivindicaciones.

 

rsz_img_1199.jpg

 

Manejo del monte vecinal, la respuesta a muchas necesidades

La Comunidad Vecinal de Froxán desarrolló durante las últimas décadas un lento trabajo de restauración curando las hondas heridas que más de un siglo de vorágine minera por la extracción del wolframio y estaño dejaron sobre su territorio: deforestación, contaminación fluvial, pozos mineros abiertos y montañas de residuos. En este fin de semana alguien quiso destruir parte de ese esfuerzo. La reintrodución de especies autóctonas frente a la eucaliptización masiva del territorio es una de las acciones que viene desarrollando la comunidad y constituye un mecanismo efectivo de protección contra los fuegos.

Conflicto de intereses

Aunque hubo incendios en el pasado, esta es la primera vez que es provocado intencionalmente en el monte de Froxán. El vecindario estima que el incendio aconteció procurando hacer el máximo daño posible a través de la elección del punto y de las condiciones ambientales más indicadas para llevar el fuego hacia la aldea y hacia una reciente reforestación con abedul, completada la semana pasada.

Este hecho, que consideran un atentado, no responde a conflictos entre comunidades o entre vecinos, ni tampoco a cualquier interés directo por la acción del fuego sobre lo terreno. En realidad, sólo puede ser clasificado como terrorismo ambiental, pues su objetivo último y único es sembrar el miedo y la impotencia procurando parar los esfuerzos de defensa del monte comunitario frente a los que lo atacan.

Solidaridad y vigilancia de ContraMINAcción

Como más vale prevenir, la Plataforma ContraMINAción transmite su más firme condena a la destrucción ambiental perpetrada este domingo en el monte de la Comunidad de Froxán. ContraMINAción expresa su apoyo y solidaridad con la Comunidad de Froxán y activa sus mecanismos de vigilancia ambiental. Diferentes actividades y acciones de respuesta ya se pusieron en marcha.

Este ataque también muestra la capacidad de respuesta rápida y acción unitaria de la comunidad evitando, junto con la acción determinada de los servicios de extinción, que el fuego produjera el daño que habían intentado.

Desde la comunidad se procedió también a la denuncia de los hechos, que están penados con la indemnización de los costes de extinción y daños causados y 5 años de cárcel, y ya está en marcha una investigación, paralela a las acciones de autoorganización de la comunidad, para que no vuelva a pasar.

Los coletivos que formamos ContraMINAción hacemos además una llamada para incrementar este apoyo, y nos ponemos manos a la obra para colaborar en la regeneración inmediata del territorio atacado con especies autóctonas. Es nuestra forma de dar una respuesta firme a este cobarde ataque a las comunidades vecinales y contra el ecosistema, vengan de donde vengan.

 Fuente: http://www.mineriagalicia.org/2016/05/03/que-hai-detras-do-lume/

Deja una respuesta