Inicio Foros General Temas de investigación Presente y futuro comunal Presente y futuro comunal

#2433
David Algarra
Participante

Algunas fuentes para conocer o detectar comunales en Catalunya.

1.- Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya / Índice de topónimos oficial de Catalunya: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/nomenclator_oficial_de_toponimia_de_catalunya/

Algunos de los topónimos que indican comunales: comú, comunal, comuna, empriu, sort, boïga… Sería importante construir listas de topónimos de todos los territorios y un glosario con el significado de cada topónimo que esté relacionado con el comunal.

index_nomenclator_2009.xls

2.- Catàleg de forests d’utilitat pública / Catálogo de bosques de utilidad pública: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn08_gestio_forestal/documents/general/fitxers_estatics/sup_municipis_.xls

sup_municipis_.xls

3.- Bases cartogràfiques de forests públiques / Bases cartográficas de bosques públicos: http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/bases-cartografiques/boscos/forest-publiques/

4.- Programa anual d’aprofitaments de les forests públiques / Programa anual de aprovechamientos de los bosques públicos: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/dar_funcions_boscos/dar_funcio_productiva/dar_programa_anual_aprofitaments_forests_publiques/dar_programa_anual_aprofitaments/

5.- Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) / Asociación de Entidades Locales Propietarias Forestales de Catalunya (ayuntamientos, entidades locales menores o entidades municipales descentralizadas, diputaciones, Generalitat, entidades privadas con gestión pública…):

http://www.elfocat.cat/

Mapa de ELFOCAT: http://asistemes.ctfc.es/elfocat/

Ejemplo de búsqueda en el mapa:

MAPA_ELFOCAT.png